Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Development of VLSI systems
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i dokumentacji dot. projektowania układów scalonych. Potrafi pracować w zespole.
Powiązania z EKK:
  • IB2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
  • IB2A_U03
    potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników