Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Development of VLSI systems
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. Potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Powiązania z EKK:
  • IB2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • IB2A_K03
    potrafi pracować w grupie interdyscyplinarnej (interdyscyplinarnym zespole)