Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Advanced power electronic systems
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialnosci za własna pracę, potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniajacy dotrzymanie terminów
Powiązania z EKK:
  • EL2A_K02
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektrotechniki i innych aspektów działalności inżyniera elektryka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały