Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Termodynamika
Efekt kształcenia:
Student umie opisać własności roztworów gazowych (mieszaniny): roztwory gazów doskonałych i zna kaloryczne parametry stanu roztworu gazów doskonałych i półdoskonałych.
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W02
    ma podstawy wiedzy w zakresie fizyki ogólnej stanowiące podstawę do rozumienia i wykorzystania praw przyrody do opisu procesów fizycznych w technice. Zna podstawy budowy materii i rodzaje oddziaływań. ma podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki klasycznej, zasad zachowania, mechanika płynów, podstawy teorii względności, pola elektrycznego, elektryczności, pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, równań Maxwella