Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę na temat logistyki, zna podstawowe pojęcia związane z modelami procesów i systemów logistycznych
Powiązania z EKK:
  • IN2A_W01
    ma szczegółową wiedzę w zakresie: termodynamiki, przepływów w ośrodkach porowatych, hydromechaniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania procesów zachodzących w złożach węglowodorów
  • IN2A_W09
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu: wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i inżynierii gazowniczej
  • IN2A_W12
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem, eksploatacją i dystrybucją węglowodorów i wód