Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę na temat informacji w logistyce, zna zasady minimalizowania ryzyka łańcucha dostaw (zarządzania ryzykiem) oraz metodę JIT (Just In Time) prowadzenia procesów produkcyjnych i budowlanych.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_W12
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem, eksploatacją i dystrybucją węglowodorów i wód