Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę na temat specyfiki logistyki przedsięwzięć budowy gazociągu, zna charakterystyczne cechy budowy gazociągu jako budowy liniowej w terenie oraz jej typowe elementy, ma podstawową wiedzę na temat celu tworzenia i zadań wyspecjalizowanych zespołów roboczych w budowie gazociągu, zna podstawowe zadania zaplecza budowy gazociągu i podstawy projektowania zaplecza.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_W09
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu: wiertnictwa naftowego, inżynierii naftowej i inżynierii gazowniczej