Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Efekt kształcenia:
zastosować zdobytą wiedzę do analizy złożonych modeli procesów i systemów logistycznych i wnioskowania dotyczącego wprowadzenia ulepszeń w systemie,
Powiązania z EKK:
 • IN2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej w tym anglojęzycznej, specjalistycznych baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IN2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
 • IN2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników przy użyciu narzędzi informatycznych również w języku obcym
 • IN2A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji również w języku obcym