Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Efekt kształcenia:
określić podstawowe problemy funkcjonalne i ogólnobudowlane w prawidłowym formułowaniu kryteriów optymalizacji sieci gazowych.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_U08
    potrafi sformułować specyfikację projektową, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym prawa geologicznego, gazowego, budowlanego i energetycznego oraz ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak oddziaływanie na środowisko, korzystając m.in. z norm i praw regulujących te działania