Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Efekt kształcenia:
Potrafi współdziałać w grupie.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
  • IN2A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę zespołu oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • IN2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy