Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Efekt kształcenia:
Potrafi formułować cele podejmowanych działań.
Powiązania z EKK:
  • IN2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • IN2A_K03
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera inżynierii naftowej i gazowniczej, w tym jej wpływ na środowisko naturalne, ochronę złóż węglowodorów, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • IN2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy