Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych
Powiązania z EKK:
 • IN1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej. w tym: - posiada znajomość metod obliczania granic ciągów i funkcji; - posiada umiejętność stosowania rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej do zadań optymalizacyjnych; - posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; - posiada umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o ziemi; - posiada umiejętność abstrakcyjnego rozumienia problemów technicznych
 • IN1A_W03
  ma wiedzę z zakresu budowy materii (atomy, cząsteczki), jej stanów skupienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na gruntowne zrozumienie zagadnień związanych z właściwościami gazów (CO2, CH4) i ich przemian fazowych oraz cieczy: równowagi fazowe jedno- i dwuskładnikowe i wykresy fazowe. Nadto, zna podstawy z zakresu elektrochemii i korozji oraz ochrony przed skutkami tego procesu
 • IN1A_W04
  ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków górnictwo i geologia oraz inżynieria środowiska i ochrona środowiska
 • IN1A_W18
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej