Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych
Powiązania z EKK:
 • IN1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IN1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • IN1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym (na poziomie B2) do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń oraz podobnych dokumentów
 • IN1A_U07
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do projektowania, analizy i oceny wykonywanych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej