Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biomass in Energy Applications
Efekt kształcenia:
Student hs knowledge of devices, grids and energy systems.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W17
    posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania urządzeń, sieci i systemów paliwowo - energetycznych
  • TC2A_W17
    posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej