Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biomass in Energy Applications
Efekt kształcenia:
Student knows advanced methods of renewable energy sources use, storage and cooperation with fuel and energy systems
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W09
    zna zaawansowane metody wykorzystania zasobów energii odnawialnej w tym ich magazynowania i współpracy z systemami paliwowo - energetycznymi
  • TC2A_W09
    ma podbudowaną teoretycznie i poszerzoną wiedzę o metodach analitycznych i zasadach ich doboru w systemach zarządzania jakością w gospodarce surowcowej i produkcji.