Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Biomass in Energy Applications
Efekt kształcenia:
Student is able to search, evaluate and convert data from scientific literature and other selected sources
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U01
    potrafi pozyskiwać, krytycznie oceniać i twórczo przetwarzać informacje z literatury naukowej, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim
  • TC2A_U01
    potrafi określić uwarunkowania fizykochemicze istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa