Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
MSc practice
Efekt kształcenia:
Student can design an experiment.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W02
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod matematycznych stosowanych do opisu procesów chemicznych i rozwiązywania problemów w praktyce technologicznej