Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
MSc practice
Efekt kształcenia:
Student is able to select and apply the appropriate method to answer research question and evaluate results technically and economically.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W02
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod matematycznych stosowanych do opisu procesów chemicznych i rozwiązywania problemów w praktyce technologicznej
  • TC2A_W07
    posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów paliwowo - energetycznych oraz prognozowania i planowania ich rozwoju, z uwzględnieniem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i prawnych