Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
MSc practice
Efekt kształcenia:
Student can conduct experiment, collect the relevant data and documentary material on the topic and the issue of work.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U01
    potrafi pozyskiwać, krytycznie oceniać i twórczo przetwarzać informacje z literatury naukowej, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim
  • TC2A_U09
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w laboratorium chemicznym i komputerowym, a także interpretować uzyskane wyniki oraz formułować wnioski