Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
MSc practice
Efekt kształcenia:
Student is able to prepare a multimedia presentation with results of the work.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_U01
    potrafi pozyskiwać, krytycznie oceniać i twórczo przetwarzać informacje z literatury naukowej, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim
  • TC2A_U05
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim/angielskim dotyczącą zagadnień związanych z technologią chemiczną, a szczególnie z sektorem paliwowo - energetycznym