Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Thermodynamics
Efekt kształcenia:
Student will acquire a general knowledge of thermodynamics, including the laws of thermodynamics, definitions of state functions, and chemical and phase equilibria.
Powiązania z EKK:
  • ME2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu
  • MS2A_W01
    knowledge of some domains of the physics necessary for understanding complex physical phenomena occurring in mechatronic systems and devices and their surroundings