Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Thermodynamics
Efekt kształcenia:
Student will be able to perform all essential calculations in the area of the laws of thermodynamics as applied in various practical applications.
Powiązania z EKK:
 • ME2A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • ME2A_U07
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych
 • MS2A_U05
  Sufficient competence in English language to talk about professional topics, read and understand scientific literature, as well as to prepare and give short presentations on the completion of a project or research task
 • MS2A_U07
  ability to use methods and mathematical models – and modify them as required if necessary – to analyse and design mechatronic components, equipment and systems