Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energy and environment
Efekt kształcenia:
has extensive and deepend knowledge of the chemistry necessary to perform chemical analyses to understand chemical reactions and processes and associated physicochemical phenomena in chemical technologies
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W03
    ma wiedzę w zakresie chemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych występujących w elementach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu, oraz własności materiałów stosowanych w mechatronice
  • MS1A_W03
    knowledge of chemistry necessary for understanding basic chemical phenomena occurring in mechatronic systems and components and their surroundings and knowledge of properties of materials used in mechatronics