Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energy and environment
Efekt kształcenia:
advanced knowledge in the field on the implementation of typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor
Powiązania z EKK:
 • ME1A_W03
  ma wiedzę w zakresie chemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych występujących w elementach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu, oraz własności materiałów stosowanych w mechatronice
 • ME1A_W12
  zna i rozumie metodykę projektowania urządzeń mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w tym metody sztucznej inteligencji; zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych
 • MS1A_W03
  knowledge of chemistry necessary for understanding basic chemical phenomena occurring in mechatronic systems and components and their surroundings and knowledge of properties of materials used in mechatronics
 • MS1A_W12
  knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices