Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energy and environment
Efekt kształcenia:
The student can independently perform presentations in English
Powiązania z EKK:
 • ME1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń składowych systemów mechatronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • ME1A_U18
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, podzespołów i systemów mechatronicznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
 • MS1A_U05
  English language skills sufficient to communicate and read data sheets, application notes, manuals of the components of mechatronic systems, IT tools and other similar documents
 • MS1A_U18
  ability, while formulating and solving tasks, including the design of mechatronic components and systems, to perceive their non-technical aspects, including the environmental, economic and legal aspects