Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energy and environment
Efekt kształcenia:
able to acquire, evaluate critically and creatively process information from the scientific literature, databases and other carefully selected sources in English
Powiązania z EKK:
 • ME1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • ME1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń składowych systemów mechatronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • MS1A_U04
  ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed
 • MS1A_U05
  English language skills sufficient to communicate and read data sheets, application notes, manuals of the components of mechatronic systems, IT tools and other similar documents