Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energy and environment
Efekt kształcenia:
is aware of the importance and understanding Non-technical aspects and impacts of engineering, including its impact on the environment and related the responsibility for decisions;
Powiązania z EKK:
 • ME1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • ME1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń składowych systemów mechatronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • MS1A_U01
  ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions
 • MS1A_U05
  English language skills sufficient to communicate and read data sheets, application notes, manuals of the components of mechatronic systems, IT tools and other similar documents