Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Energy and environment
Efekt kształcenia:
is aware of the importance and understanding Non-technical aspects and impacts of engineering, including its impact on the environment and related the responsibility for decisions
Powiązania z EKK:
  • ME1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • MS1A_K02
    awareness of the importance and understanding of the non-technical aspects and consequences of the activity of a mechatronic engineer, including its environmental impact and the resultant responsibility for decisions made