Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Surface engineering
Efekt kształcenia:
has extended knowledge on the surface engineering, processing, properties and characterization methods of materials; knows the principles of surface engineering design; has basic knowledge on materials degradation;
Powiązania z EKK:
  • ME2A_W07
    ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z badaniem, modelowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, a także stosowanymi w nich materiałami i metodami przetwarzania informacji
  • MS2A_W07
    theory-based detailed knowledge of selected aspects of testing, modelling, designing, production and operation of mechatronic systems and devices, as well as the materials and information processing methods used