Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Surface engineering
Efekt kształcenia:
Student understands the necessity of continuous education and upgrading his professional and personal competencies; knows the possibilities of continuous education and extending professional competencies
Powiązania z EKK:
  • ME2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • MS2A_K01
    ability to think and act in an enterprising and creative manner