Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
CAD/CAE Systems
Efekt kształcenia:
Knows the principles of the finite element method
Powiązania z EKK: