Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
CAD/CAE Systems
Efekt kształcenia:
Knows basic design principles of Computer Aided Design systems
Powiązania z EKK: