Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
CAD/CAE Systems
Efekt kształcenia:
Is able to solve model engineering problem using finite element method and CAE system
Powiązania z EKK: