Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Compilation theory
Efekt kształcenia:
The student is familiar with regular expressions, finite automata, Lex and ML-Lex
Powiązania z EKK: