Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Compilation theory
Efekt kształcenia:
The student is able to comprehend garbage collection, object-oriented languages, higher-order functions and closures
Powiązania z EKK: