Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Compilation theory
Efekt kształcenia:
The student knows about parser generation, just-in-time compilation, program analysis, optimization
Powiązania z EKK: