Semestr 1, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Matematyka

 
IET-2-101-SM-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4
+

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-102-SM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
IET-2-103-SM-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IET-2-104-SM-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 2, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Język obcy

 
IET-2-206-SM-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-201-SM-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy techniczny (poziom B+)
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-202-SM-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
IET-2-203-SM-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IET-2-204-SM-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IET-2-205-SM-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 3, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-301-SM-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IET-2-302-SM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
IET-2-321-SM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
IET-2-322-SM-n 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

ETN-s3 Blok obieralny semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
IET-2-303-SM-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 4, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Obieralne

 
IET-2-403-SM-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny 3
12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-404-SM-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Moduł obieralny 4
12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-401-SM-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 3
-
IET-2-402-SM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
IET-2-421-SM-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
IET-2-422-SM-n 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

ETN-s4 Blok obieralny semestr 4

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
IET-2-405-SM-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-406-SM-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-407-SM-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-