Semestr 1, Październik 2013 - Luty 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Matematyka

 
IET-2-101-US-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4
+

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-102-US-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
IET-2-103-US-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IET-2-104-US-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 2, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Język obcy

 
IET-2-206-US-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-202-US-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
IET-2-203-US-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
IET-2-204-US-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IET-2-205-US-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semestr 3, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-301-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IET-2-302-US-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
IET-2-303-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IET-2-311-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

ETN-s3 Blok obieralny semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
IET-2-304-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-305-US-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Ireneusz Brzozowski).
Projektowanie energooszczędnych systemów wbudowanych
12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-306-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-307-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-308-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-309-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-310-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 4, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-401-US-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 3
-
IET-2-402-US-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
IET-2-411-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
IET-2-412-US-n 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

ETN-s4 Blok obieralny semestr 4

Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły

6
 
IET-2-403-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-404-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-405-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-406-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-407-US-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Kos Andrzej).
Zaawansowane zagadnienia projektowania systemów cyfrowych
12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-408-US-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-