Semestr 1, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
CCE-2-104-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-2-105-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
CCE-2-106-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CCE-2-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Ceramika techniczna i konstrukcyjna

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Ceramika techniczna i konstrukcyjna”

15
 
CCE-2-101-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-2-102-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-2-103-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Język obcy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

3
 
CCE-2-108-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-109-CT-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semestr 2, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CCE-2-201-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CCE-2-206-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-2-207-CT-s 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-2-202-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
CCE-2-203-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
-
CCE-2-205-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-2-204-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-208-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-209-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-210-CT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CCE-2-301-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-2-302-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCE-2-305-s 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 20
-

Pozostałe podstawowe

 
CCE-2-303-CT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Betlej Zygmunt).
Organizacja i zarządzanie firmą (kurs intensywny)
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot specjalistyczny Sf

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość