Semestr 1, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Matematyka

 
IES-2-101-CN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IES-2-102-CN-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Pozostałe podstawowe

 
IES-2-103-CN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IES-2-104-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
IES-2-105-CN-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IES-2-106-CN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IES-2-107-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
IES-2-108-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-109-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
IES-2-201-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Technical Foreign Language (level B+)
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IES-2-202-CN-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
IES-2-203-CN-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
IES-2-204-CN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
IES-2-205-CN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IES-2-211-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-212-CN-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
IES-2-213-CN-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

IET II Blok obieralny sem 2

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły. Minimalna liczba osób konieczna do uruchamiania przedmiotu to 24. Maksymalna liczba osób, dla której mogą być prowadzone zajęcia to 60.

6
 
IES-2-207-CN-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-208-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Cyganek Bogusław).
Pattern recognition
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-209-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Ireneusz Brzozowski).
Design of lowpower embedded systems
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-210-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Rumian Roman).
Signal processors in industrial applications
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-214-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Miśkowicz Marek).
Intelligent sensor networks
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-215-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Stobiecki Tomasz).
Nanoelectronic systems in spintronics, photovoltaic and optoelectronics
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 3, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IES-2-301-CN-s 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
IES-2-302-CN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
IES-2-311-CN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

IET II Blok obieralny sem 3

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły. Minimalna liczba osób konieczna do uruchamiania przedmiotu to 24. Maksymalna liczba osób, dla której mogą być prowadzone zajęcia to 60.

6
 
IES-2-303-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-304-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-305-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Cyganek Bogusław).
Graphics and computer vision
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-306-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Stobiecki Tomasz).
Magnetoresistance sensors: AMR, GMR, TMR
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-307-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Stapiński Tomasz).
Photovoltaic systems
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-308-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-309-CN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Ziółko Bartosz).
Speech technology
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-310-CN-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IES-2-312-CN-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-