Semestr 1, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Matematyka

 
IET-2-101-SM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IET-2-102-SM-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-103-SM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-104-SM-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
IET-2-105-SM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IET-2-106-SM-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IET-2-107-SM-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
IET-2-108-SM-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-109-SM-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-201-SM-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy techniczny (poziom B+)
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-202-SM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
IET-2-203-SM-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
IET-2-204-SM-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
IET-2-205-SM-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IET-2-221-SM-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
IET-2-222-SM-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-223-SM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-301-SM-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
IET-2-302-SM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
IET-2-321-SM-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-