Semestr 1, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Matematyka

 
IET-2-101-SW-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IET-2-102-SW-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-103-SW-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-104-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
IET-2-105-SW-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IET-2-106-SW-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IET-2-107-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
IET-2-108-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-109-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-201-SW-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy techniczny (poziom B+)
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-202-SW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
IET-2-203-SW-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
IET-2-205-SW-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IET-2-208-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-209-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-210-SW-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
IET-2-211-SW-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

IET II Blok obieralny sem 2

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły. Minimalna liczba osób konieczna do uruchamiania przedmiotu to 24. Maksymalna liczba osób, dla której mogą być prowadzone zajęcia to 60.

6
 
IET-2-204-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-206-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-207-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-212-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-214-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-215-SW-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Kołodziej Jacek).
Networked embedded systems
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-216-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-218-SW-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Cyganek Bogusław).
Rozpoznawanie wzorców
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-219-SW-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Ireneusz Brzozowski).
Projektowanie energooszczędnych systemów wbudowanych
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-220-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 3, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-301-SW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
IET-2-302-SW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
IET-2-305-SW-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

IET II Blok obieralny sem 3

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać dwa moduły. Minimalna liczba osób konieczna do uruchamiania przedmiotu to 24. Maksymalna liczba osób, dla której mogą być prowadzone zajęcia to 60.

6
 
IET-2-303-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-304-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-306-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-307-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-308-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-309-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-310-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-311-SW-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Kos Andrzej).
Zaawansowane zagadnienia projektowania scalonych systemów cyfrowych
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-312-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-