Semestr 1, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Matematyka

 
IET-2-101-US-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
IET-2-102-US-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-103-US-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-104-US-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
IET-2-105-US-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IET-2-106-US-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IET-2-107-US-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
IET-2-108-US-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-109-US-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-201-US-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy techniczny (poziom B+)
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
IET-2-202-US-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
IET-2-203-US-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
IET-2-204-US-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
IET-2-205-US-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IET-2-211-US-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
IET-2-212-US-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
IET-2-213-US-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

IET II Blok obieralny sem 2

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 2 moduły

6
 
IET-2-206-US-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 3, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
IET-2-301-US-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
IET-2-302-US-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
IET-2-311-US-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-