Semestr 1, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
EEL-2-101-SG-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EEL-2-102-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EEL-2-103-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EEL-2-104-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EEL-2-105-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EEL-2-106-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EEL-2-115-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Przedmiot Humanistyczny (GO2)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
EEL-2-109-SG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EEL-2-110-SG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EEL-2-111-SG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
EEL-2-202-SG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Hanzelka Zbigniew).
Disturbances in electrical power systems
30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+
EEL-2-203-SG-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+
EEL-2-204-SG-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
EEL-2-205-SG-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-

Elective subject SGTP, semester 2

Zasady wyboru grup/modułów: Three subjects from the group

9
 
EEL-2-214-SG-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
EEL-2-215-SG-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
EEL-2-216-SG-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
EEL-2-217-SG-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-

Język obcy (GO2)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EEL-2-208-SG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EEL-2-212-SG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EEL-2-213-SG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semestr 3, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
EEL-2-304-SG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
EEL-2-305-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Elective subject SGTP, semester 3

Zasady wyboru grup/modułów: Three subjects from the group

9
 
EEL-2-306-SG-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
EEL-2-307-SG-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
EEL-2-308-SG-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
EEL-2-309-SG-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-