Semestr 1, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-101-EG-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 2
-
BGG-2-102-EG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGG-2-103-EG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGG-2-104-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
BGG-2-105-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-2-106-EG-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
BGG-2-107-EG-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGG-2-109-EG-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-110-EG-s 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 7
-

Semestr 2, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-201-EG-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 6
+
BGG-2-202-EG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGG-2-203-EG-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 2
-
BGG-2-204-EG-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 6
+
BGG-2-205-EG-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
+
BGG-2-206-EG-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
BGG-2-207-EG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
BGG-2-208-EG-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 3, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-301-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 6
+

Praca dyplomowa

 
BGG-2-302-EG-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 4
-
BGG-2-303-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+