Semestr 1, Marzec 2014 - Wrzesień 2014

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-104-HC-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
EIB-2-105-HC-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EIB-2-106-HC-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
EIB-2-107-HC-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIB-2-101-HC-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-2-102-HC-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EIB-2-103-HC-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmiot obieralny ehct1 semestr 1

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-108-HC-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semestr 2, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-204-HC-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
EIB-2-205-HC-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EIB-2-206-HC-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIB-2-201-HC-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EIB-2-202-HC-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EIB-2-203-HC-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Język obcy (GO2)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-208-HC-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIB-2-211-HC-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIB-2-212-HC-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmiot obieralny ehct1 semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-207-HC-s 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semestr 3, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
EIB-2-301-HC-s 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 20
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-302-HC-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Chłopek Jan).
Implantation techniques
15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
EIB-2-303-HC-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Przedmiot obieralny ehct1 semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

4
 
EIB-2-304-HC-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-