Field learning outcome data:
Code:
IN1A_K02
Covered field of study:
Computer Science
Learning outcome:
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka
Reference to ALO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje