Field learning outcome data:
Code:
TE1A_W14
Covered field of study:
Teleinformatics
Learning outcome:
has detailed knowledge of computer architecture, operating systems and computer networking, required for deployment and maintenance of devices for data processing, including designing and simulation of computer networks and systems;
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów