Field learning outcome data:
Code:
TE1A_W20
Covered field of study:
Teleinformatics
Learning outcome:
has basic knowledge of electronic devices, including semiconductors and microprocessors;
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów