Field learning outcome data:
Code:
TE1A_U04
Covered field of study:
Teleinformatics
Learning outcome:
has sufficient skills in order to prepare a short presentation about a project or task results;
Reference to ALO:
  • T1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów